het_boek

 

   

 

Het Verdrag van Lissabon is het eerste verdrag uit de geschiedenis dat na zes referenda tot stand is gekomen. Het is ook het eerste verdrag dat 27 lidstaten en 500 miljoen burgers aangaat. De deelnemers aan het EU100-project willen de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag markeren met de aanbieding van hun omschrijving van de EU in 100 woorden aan de Presidenten van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad.

New Treaty, new term, new definition
De presentatie van de resultaten van het EU100-project aan de drie Presidenten staat gepland voor woensdag 13 januari 2010. De Elos-scholen die aan het project hebben deelgenomen, zijn elk met twee leerlingen en één docent vertegenwoordigd. Dat de aanbieding in het Engels plaatsvindt, vormt voor de leerlingen van de Elos-scholen geen enkel probleem. Waar het om gaat, is dat zij de drie Presidenten kunnen vertellen dat je de Europese Unie op grond van het nieuwe verdrag niet alleen met een nieuwe term kunt omschrijven, maar dat je er ook een nieuwe definitie van kunt geven!