het_boek

 

   

Het Artikel De EU als Unie van burgers en lidstaten

Het EU100-project wordt uitgevoerd door Jaap Hoeksma van het bureau Euroknow. Hij is niet alleen de bedenker van het Europaspel Eurocratie, maar heeft ook een artikel over de EU geschreven dat in het februarinummer van de Internationale Spectator is verschenen. Het artikel draait om de vraag wat de Europese Unie eigenlijk is. Als je naar de website van de EU gaat, zie je dat de Unie alleen in negatieve termen wordt omschreven: de Europese Unie is geen staat, maar vormt ook geen statenbond. Het bijzondere van de EU is dat de burgers erbij betrokken zijn. In een federatie zijn er natuurlijk ook burgers, maar is er slechts één staat. In een confederatie zijn er meerdere staten, maar is geen rol voor de burgers weggelegd. Het unieke en eigensoortige karakter van de EU ligt erin dat de Unie zowel uit staten als uit burgers is samengesteld. De Europese Unie vormt dus een Unie van burgers en lidstaten.


Illustratie: Rik Kamps

De inzet van het project: De EU in 100 woorden is om de Unie van burgers en lidstaten in honderd heldere woorden te omschrijven. Dat gebeurt tijdens de spel- en debatteerevenementen die op scholen en universiteiten in het hele land worden gehouden. Als jij dat zelf ook wilt proberen, kun je het artikel downloaden. Wanneer jij jouw visie op de Europese Unie in honderd woorden hebt opgeschreven, kun je jouw inzending mailen naar 100woorden@100woorden.nl. De tien beste inzendingen worden bekroond met een exemplaar van het Europaspel Eurocratie.