het_boek

   

Het Europaspel Eurocratie vormt een leuk en leerzaam middel om het Verdrag van Lissabon in de klas uit te leggen. Tijdens het spel wordt duidelijk dat de Europese Unie iets nieuws is. De EU is geen staat zoals Nederland en ook geen gewone internationale organisatie zoals de Verenigde Naties. De Europese Unie is uniek en eigensoortig.  Zij wordt niet alleen door staten gevormd, maar burgers maken er ook deel van uit. Je kunt de EU dus het best omschrijven als een Unie van burgers en lidstaten. 

   
A vos dés, citoyens Européens!

De regels van het spel: Op het bord staan de lidstaten van de Europese Unie overeenkomstig hun grootte met een of meer steden afgebeeld. De spelers gaan als lijsttrekkers van Europese politieke partijen op verkiezingstournee door de Unie. De speler die als eerste met zijn pion op een stad komt, wint de verkiezingen daar, plaatst een vlag van zijn partij en ontvangt 3 leden van het Europees parlement. Een speler die op een stad komt, waar een andere partij al een vlag heeft staan, betaalt een tol van 3 EP-leden en mag de bezitter vervolgens uitdagen in nieuwe verkiezingen. Deze verkiezingen worden op democratische wijze met de dobbelsteen beslist. Wint de verdediger, dan moet de uitdager nog een keer tol betalen, wint de uitdager, dan haalt de verdediger zijn vlag weg en zet de winnaar een partijvlag. Hij krijgt 3 EP-leden uit de pot.

Spelers die alle steden van een land in hun bezit hebben, krijgen telkens bij het passeren van Brussel ministers. Ze krijgen per passage evenveel ministers als het aantal steden van de lidstaat, c.q. de lidstaten die in hun bezit zijn. De speler die als eerste een regering van 12 ministers kan formeren, wordt als winnaar van het spel uitgeroepen tot President van de Europese Unie..op voorwaarde dat hij ook over voldoende steun in het Europees parlement beschikt.

Het Europaspel Eurocratie duurt ongeveer een uur. Voor de spel- en debatteerevenementen op de scholen voor voortgezet onderwijs wordt meestal een blokuur (100 minuten) uitgetrokken.