het_boek

 

 

   

EUROCRATIE: DE REGELS VAN HET SPEL


INLEIDING
Eurocratie is een spel over democratie in Europa. De regels van het spel zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat iedere burger van de Europese Unie het recht heeft te kiezen en verkozen te worden. Het belangrijkste verschil tussen de werkelijkheid en het spel ligt erin dat het passief kiesrecht momenteel beperkt is tot het lidmaatschap van de gemeenteraad en het Europees parlement, terwijl het spel Eurocratie iedere burger de kans biedt om zelf President van de Europese Unie te worden.

Eurocratie kan door twee tot zes spelers vanaf 12 jaar worden gespeeld. Het spel duurt ruim een uur.


DE INHOUD VAN DE DOOS
De doos bevat

a) een spelbord
b) een boekje met de regels in het Engels, Frans, Duits en Nederlands
c) 6 verschillend gekleurde pionnen
d) een aantal kleine partijvlaggen in overeenkomstige kleuren
e) 72 rode Ministerskaarten
f) een stapel donkerblauwe kaarten die de leden van het Europees parlement voorstellen (MEPs) en
g) een zakje dobbelstenen (3 blauwe stenen met gele ogen, 1 gele steen met blauwe ogen en 1 twaalfkantige steen).

NB De 36 lichtblauwe kaarten waarop de maatschappelijke groeperingen zijn weergegeven en de 26 gele Fortuinkaarten worden in deze editie niet gebruikt.


DE STRUCTUUR VAN HET SPEL
Als je naar het spelbord kijkt, zie je 49 vakjes met steden en regio’s, 12 vakjes voor de maatschappelijke groeperingen en 2 bijzondere vakjes.
De politieke partijen en de maatschappelijke groeperingen zijn op de volgende wijze met elkaar verbonden:

Anti-Europeanen met Monarchisten en Nationalisten
Conservatieven met Kapitaal en Leger
Christen-Democraten met Boeren en Kerken
Liberalen met Industrie en Universiteiten
Socialisten met Vakbonden en Ambtenaren
Radikalen met Vluchtelingen en Milieu-activisten

De lidstaten van de Europese Unie zijn op het bord vertegenwoordigd met de volgende aantallen steden en/of regio’s.

Luxemburg, Slovenië, Slowakije, Litouwen,
Letland, Estland, Finland, Denemarken,
Ierland, Cyprus en Malta    
elk met 1 stad
België, Nederland, Oostenrijk, Hongarije,
Zweden, Tsjechië, Portugal en Griekenland 
elk met 2 steden
Polen en Spanje elk met 3 steden
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en
Frankrijk
elk met 4 steden

De regering van de Europese Unie bestaat uit 12 ministers. Er is voor elke partij 1 Ministerskaart per departement aanwezig. Deze departementen zijn:

Algemene Zaken  Handel en Industrie
Buitenlandse Zaken Sociale Zaken
Gemeenschapszaken Landbouw
Justitie  Onderwijs
Defensie Cultuur
Financiën Milieu

De 2 bijzondere vakjes op het bord zijn
Brussel (1): De speler die met zijn pion op de hoofdstad van Europa komt, krijgt 1 Ministerskaart (extra).
De Europese Raad (61): Telkens wanneer een speler met zijn pion op de Europese Raad komt, wordt er een referendum in de Unie gehouden. Dat gaat in het spel als volgt: Elke speler gooit met de twaalfkantige steen. De drie spelers die het hoogst gooien, gaan door naar de tweede ronde. De winnaar van de tweede ronde krijgt 1 stad van elk van de twee verliezers. De verliezers mogen zelf bepalen welke stad ze aan de winnaar afstaan. De winnaar zet op beide steden 1 vlag, ontvangt 2x3 leden van het Europees parlement uit de pot en krijgt de beurt. 


DE SPELREGELS

Voor het spel begint

  1. Bij het begin van het spel worden de rode Ministerskaarten en de blauwe MEP-kaarten op de hoeken van het spelbord gelegd.
  2. De spelers gooien met de twaalfkantige steen om vast te stellen in welke volgorde zij een partij mogen kiezen. De spelers krijgen hun pion en de bijbehorende partijvlaggen.
  3. De spelers zetten hun pion op Brussel. Ze gooien nog een keer met de twaalfkantige steen om te bepalen wie mag beginnen.
  4. De spelers gooien tijdens het spel met de drie blauwe stenen. Spelers die driedubbel krijgen, mogen nog een keer gooien.

VERKIEZINGEN

  • De speler die met zijn pion op een vrije stad komt, wint de verkiezingen in die stad. Hij mag een partijvlag plaatsen en krijgt 3 leden van het Europees parlement (MEPs) uit de pot
  • De speler die op of langs een stad komt, waarop hij al één vlag heeft staan, mag een tweede vlag plaatsen en krijgt 6 MEPs.
  • De speler die op of langs een stad komt, waarop hij al twee vlaggen heeft staan, mag een derde vlag plaatsen en krijgt 12 MEPs uit de pot.
  • Er kunnen niet meer dan drie vlaggen van één partij op een stad staan.

TOL EN STRIJD
Een speler die op een stad komt, waarop een andere speler al een, twee of drie vlaggen heeft staan, betaalt die andere speler eerst een tol van 3, 6 of 12 MEPs. Daarna mag hij de bezitter uitdagen in nieuwe verkiezingen. De uitdager gooit met één steen (de gele), de bezitter gooit met evenveel stenen als er vlaggen op de omstreden stad staan. Beide spelers gooien tegelijkertijd. De speler met het hoogste aantal ogen op elke steen afzonderlijk, wint de verkiezingen. Als de uitdager en de verdediger een gelijk aantal ogen gooien, wordt er een tweede ronde gehouden, waarin beide spelers met één steen gooien, tot er een winnaar is.
Als de verdediger wint, moet de uitdager hem nog een keer tol (3, 6 of 12 MEPs) betalen. Wint de uitdager, dan moet de verdediger zijn partijvlag(gen) van die stad verwijderen. De uitdager plaatst zijn eerste vlag en krijgt 3 MEPs uit de pot.


RUILEN
Spelers mogen steden met elkaar ruilen om landen compleet te krijgen. Een ruil moet worden uitgevoerd aan het begin van de beurt van de speler die het voorstel doet. Elke speler houdt zijn eigen aantal partijvlaggen. Als een bepaalde stad tegen twee of meer steden wordt geruild, mag de nieuwe bezitter slechts één vlag op de extra stad/steden zetten.
Het is spelers niet toegestaan om dezelfde steden meer dan één keer tegen elkaar te ruilen. Ruilen waarbij meerdere partijen tegelijk worden betrokken, zijn wèl geoorloofd. De loop van het spel mag er echter niet door worden verstoord.


MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN

De speler die op één van zijn eigen maatschappelijke groeperingen komt, mag met zijn pion naar een stad van zijn keuze gaan.
Als een speler op een maatschappelijke groepering van een andere partij komt, dan mag die andere partij met diens pion naar een stad van zijn keuze gaan. In beide gevallen gaat het spel verder als beschreven onder ‘Verkiezingen’. (De betrokken spelers kunnen dus gewoon verkiezingen winnen en/of bezitters uitdagen).


MINISTERS
Spelers krijgen ministers van hun eigen partij. Zodra een speler op alle steden van een lidstaat één of meer vlaggen heeft, krijgt hij bij het passeren van Brussel 1 Ministerskaart voor elke stad van die lidstaat. Een speler die bijvoorbeeld één vlag op Luxemburg heeft, krijgt telkens wanneer hij langs Brussel komt, dus 1 Ministerskaart; wie België heeft, krijgt 2 ministers, Polen 3 en Italië 4.
Als een speler de verkiezingen verliest in een stad die behoort tot een land dat hij compleet had, dan krijgt hij voor dat land geen nieuwe ministers meer. Hij houdt de ministers die hij al had.


DE PRESIDENT VAN DE EUROPESE UNIE
De speler die als eerste alle 12 ministers van zijn partij heeft verworven, wordt als winnaar van het spel benoemd tot President van de Europese Unie... op voorwaarde dat hij ook over voldoende steun in het Europees Parlement beschikt. Als twee spelers hun regering in dezelfde ronde formeren, geeft het aantal MEPs dat zij hebben, de doorslag. Wanneer het spel met 6 deelnemers gespeeld wordt, moet de winnaar tenminste 100 MEPs hebben om te winnen, bij 5 spelers 125 MEPs, bij 4 spelers 150 MEPs, bij 3 spelers 200 en bij 2 spelers 313 MEPs.


ALGEMENE REGELS

  1. Spelers die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, hoeven niet te betalen zolang zij minder dan 5 steden of regio’s bezitten.
  2. Schenkingen om niet zijn verboden.
  3. Spelers die hun rechten niet opeisen, verliezen die rechten op het moment dat de volgende speler gooit.
  4. Alles wat niet in de spelregels is verboden, is toegestaan, op voorwaarde dat de loop van het spel er niet door wordt verstoord.

KANTTEKENING BIJ DE EU25 REFERENDUM EDITIE
Hoewel het aantal leden van het Europees parlement momenteel 732 bedraagt, zijn er in het spel om technische redenen 518 MEP-kaarten. Dit verschil heeft geen gevolgen voor de loop van het spel.