het_boek

 

 

 

JUNIOR EU-PRESIDENT TOUR

Een Cadeau voor Europa

Zestig jaar na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap staat de EU voor een grotere crisis dan ooit tevoren. Groot-Brittanniƫ heeft besloten de EU te verlaten, in andere lidstaten neemt de kritiek op de Unie gaandeweg toe en een oplossing voor de vluchtelingenproblematiek is nog lang niet in zicht. Valt er zestig jaar na de sluiting van het Verdrag van Rome eigenlijk wel iets te vieren? Je kunt het ook omdraaien en zeggen dat Europa juist nu wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Als bedenker van het Europaspel EUROCRATIE neemt Jaap Hoeksma het initiatief om samen met scholieren en studenten een 'Cadeau voor Europa' te maken. Scholen en universiteiten kunnen meedoen aan de Junior EU-PRESIDENT Tour om samen een Burgergeschenk voor Europa te maken. Het is de bedoeling om het Cadeau dat zo tot stand komt, tijdens de viering van de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome aan de EU aan te bieden.

Het EU Democratie Spel Eurocratie biedt de deelnemers een nieuwe kijk op de EU. Je gaat als lijsttrekker van een Europese politieke partij op verkiezingstoernee door de Unie. Je moet verkiezingen winnen, aanvallen afslaan, slimme deals sluiten en de Europese Raad naar je hand zetten om uiteindelijk President van Europa te worden. De winnaars houden een vlammende toespraak voor het Europees Parlement en vervolgens begint het debat. De spel- en debatteerevenementen zijn geschikt voor alle sectoren van het voortgezet, hoger en universitair onderwijs. Naarmate het niveau hoger is, wordt meer aandacht aan debat en kennisoverdracht besteed. Het doel van de evenementen is dat de deelnemers vertrouwd raken met de gedachte dat de EU geen staat is, maar wel een democratie vormt.

Volgens de Theorie van Democratische Integratie ligt het voor de hand dat, als twee of meer democratische staten afspreken om de uitoefening van soevereiniteit op een aantal terreinen te delen ten einde gemeenschappelijke doelen te bereiken, het samenwerkingsverband dat zij daarvoor oprichten ook democratisch moet zijn. Zo bezien, is het doel van de EU niet om een soevereine Staat Europa te worden of een Europa van soevereine Staten te vormen, maar gaat het om de vraag hoe de EU een betere democratie kan worden. Deze vraag en de gevolgen die er uit voortvloeien, worden na afloop van het spel in de klas en de collegebanken besproken. De antwoorden worden tijdens de finale op of rond de 60 Verjaardag van het Verdrag van Rome in Brussel als Geschenk van de Burgers aan de EU aangeboden.